Skip to main content
Geen categorie

Werkzaamheden bouwrijp maken

By 11 november 2014juli 28th, 2015No Comments

De contouren van Waterrijk-West worden alsmaar duidelijker. De eerste ontsluitingen nabij de Boomgaard en de Boezemlaan zijn zichtbaar geworden. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen met als doel halverwege 2015 de eerste bruggen te kunnen realiseren. Helaas kan er niet gebouwd worden zonder enige overlast. De aannemer probeert in samenwerking met andere uitvoerende partners de overlast tot een
minimum te beperken. In de bijlage ‘Werkzaamheden Waterrijk Boskoop’ wordt meer uitleg gegeven over de afspraken die zijn gemaakt met diverse partners en over de aansluitingen met Waterrijk-West nabij de Boomgaard en de Boezemlaan.

Leave a Reply