Skip to main content

Disclaimer

Waterrijk Boskoop BV besteedt uiterste zorg aan correcte en complete informatie op deze website. Het is mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Waterrijk Boskoop BV is niet aansprakelijk voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

De kleuren en afbeeldingen van de Artist Impressies en overige verbeeldingen geven een zo goed mogelijk beeld van het nieuw te bouwen project.
De impressies en afbeeldingen kunnen derhalve afwijken van de uiteindelijke contractstukken.
Afbeeldingen welke zijn gebruikt ten behoeve van de website maken geen onderdeel uit van de contractvorming tussen verkoper en koper.

Aan de impressies en afbeeldingen welke in de website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

© 2019 Waterrijk Boskoop BV. All Rights Reserved.