Skip to main content
Geen categorie

Voorbereidingen locatie Verdel

By 8 februari 2018november 22nd, 2018No Comments

Nadat de eigenaren van de locatie Verdel overeenstemming over de verkoop bereikten met de gemeente, heeft Waterrijk Boskoop BV deze locatie verworven.

Waterrijk Boskoop BV heeft na diverse onderzoeken en het verkrijgen van de vergunningen de asbestverdachte beschoeiingen gesaneerd en de opstallen gesloopt in samenwerking met de firma Kippersluis. Kijk hier voor een impressie van de saneer- en sloopwerkzaamheden.

De locatie is vervolgens vanuit Waterrijk-West bereikbaar gemaakt. Op korte termijn zal worden gestart met het bouwrijp maken van de toekomstige woningbouwlocatie. De prognose voor het gereed zijn van deze werkzaamheden is eind 2018. Nadat de locatie is voorbelast en de nog te realiseren bruggen gereed zijn, is de prognose dat in 2021 de woningbouw op deze locatie wordt gerealiseerd.

Leave a Reply