Skip to main content
Geen categorie

Start bouwrijp maken

By 15 december 2011juli 29th, 2015No Comments

Zowel voor Waterrijk-West als voor Waterwijk-Boomgaard wordt op dit moment een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Waterrijk Boskoop BV hoopt dat de procedure voor Waterrijk-West op korte termijn is afgerond. In het eerste kwartaal van 2012 zullen er nog laatste onderzoeken plaatsvinden op diverse locaties binnen het plangebied. Als de bestemmingsplanprocedure is afgerond, kan er worden begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. In het tweede kwartaal van 2012 zal vervolgens gestart worden met het in fasen bouwrijp maken van een deel van het plangebied. Verwacht wordt dat de separate procedure voor Waterrijk-Boomgaard medio 2012 is afgerond, waarna ook deze locatie bouwrijp gemaakt kan worden.

Start verkoop en bouw van de woningen

Plangebied Waterrijk-West
De verwachting is dat de verkoop van de vrije kavels en eengezinswoningen in Waterrijk-West zal beginnen in het derde kwartaal van 2013. De start van de woningbouw is na het bouwrijp maken van het plangebied. De verwachting is dat op deze locatie de eerste paal medio 2014 de grond in kan.

Plangebied Waterrijk-Boomgaard
De bouw van de 54 appartementen in het noordoostelijke gedeelte van het plangebied, gelegen aan de Boomgaard en oorspronkelijk behorende bij Waterrijk-Oost, zou eventueel eerder kunnen starten. Het bijbehorende bestemmingsplan ‘Waterrijk-Boomgaard’ is inmiddels in procedure. Nadat de procedure is doorlopen zal gestart worden met het bouwrijp maken van het bouwterrein aan de Boomgaard. Dit is op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2012.

Leave a Reply