Skip to main content
Geen categorie

Bouwrijp maken

By 15 maart 2013juli 21st, 2015No Comments

Er wordt op dit moment hard gewerkt om te kunnen starten met het bouwrijp maken van de bouwlocatie Waterrijk-West.

Bouwrijp maken
Waterrijk-West wordt op traditionele wijze bouwrijp gemaakt. Dit gebeurt middels het ophogen met grond en tijdelijke voorbelasting. De bruto ophoging is ongeveer vier meter. Deze ophoging wordt in lagen van een halve meter tot maximaal één meter met tussenpozen gefaseerd aangebracht, zodat de ondergrond kan ‘zetten’. Zo’n drie meter van de bruto ophoging ‘verdwijnt’ uiteindelijk in de grond.
De benodigde voorbelasting varieert van één tot drie meter, afhankelijk van de locatie en de tijd die nodig is om te komen tot de benodigde zettingseis. Hierbij geldt: hoe hoger de voorbelasting, hoe korter de duur van de voorbelasting. Om de duur van het voorbelasten te verkorten, wordt tevens een verticale drainage toegepast.

Aanvoer grond
De grond die nodig is voor het ophogen, wordt per vrachtwagen aangevoerd. De aanvoer is niet continu. Deze is afhankelijk van het tempo waarop het ophogen kan gebeuren en de beschikbaarheid van de grond. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde aanvoer van 50 tot 60 vrachtwagens per dag.
Extern verkeersonderzoek heeft uitgewezen dat deze intensiteit geen noemenswaardige invloed heeft op de al aanwezige verkeersintensiteit binnen Boskoop. De aanvoer van grond geschiedt in principe vanaf de Zijde, via de Boomgaard aan de noordzijde van het plan.

Inloopavond bouwrijp maken
Waterrijk Boskoop BV organiseert in samenwerking met de gemeente Boskoop een inloopavond, waarbij bewoners en geïnteresseerden nadere uitleg kunnen krijgen over de werkzaamheden rondom het bouwrijp maken. Via berichtgeving in de plaatselijke krant, op de website van de gemeente Boskoop en op deze website wordt tijdig gecommuniceerd wanneer de inloopavond plaatsvindt.

Leave a Reply