Skip to main content
Geen categorie

Voorbereidende werkzaamheden Waterrijk

By 28 februari 2013juli 30th, 2015No Comments

Afgelopen maanden zijn door Smit’s Bouwbedrijf diverse werkzaamheden uitgevoerd op de locaties Waterrijk-Boomgaard en Waterrijk-West. Met name in Waterrijk-West is duidelijk te zien dat er hard gewerkt wordt om binnenkort te kunnen starten met het bouwrijp maken van de locatie. De voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart en enkele contouren van de nieuwe wijk worden duidelijk zichtbaar. Het graven van de watergang tussen het plangebied Waterrijk-West en de woningen en kavels aan de Boezemlaan is voor het overgrote deel gereed. Tevens is er een nieuwe beschoeiing aangebracht.

boezemlaan_feb2013

Gegraven sloot en aangebrachte beschoeiing nabij Boezemlaan

De watergang die op de locatie van de toekomstige Brede School ligt is gedempt. Deze locatie wordt de komende maanden verder bouwrijp gemaakt, zodat de grond in het vierde kwartaal van dit jaar bouwrijp kan worden opgeleverd aan de gemeente. Vervolgens kan gestart worden met de bouw van de Brede School. Komende weken worden de nog aanwezige bomen en struiken binnen Waterrijk gerooid. Vervolgens zullen enkele watergangen worden gedempt en zullen tevens enkele nieuwe watergangen worden gegraven. Daarnaast wordt het terrein bereikbaar gemaakt door de aanleg van bouwwegen.

Bestemmingsplanprocedures
Zowel voor Waterrijk-Boomgaard als voor Waterrijk-West zijn de benodigde bestemmingsplanprocedures doorlopen. Beide procedures zijn afgerond, en voor beide locaties is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Leave a Reply