Fases 1 t/m 3a zijn gerealiseerd en opgeleverd

Fase 3b:

10 twee-onder-éénkapwoningen
18 rijwoningen
6 beneden/bovenwoningen

Bouw gestart januari 2018
Oplevering gestart november 2018

Fase 3c:

2 twee-onder-éénkapwoningen
12 rijwoningen
6 beneden-bovenwoningen

Bouw gestart september 2018
Prognose oplevering 2e kwartaal

Appartementencomplex Boomgaard:

27 koopappartementen
30 huurappartementen

Bouw gestart oktober 2017
Oplevering start februari 2019

Fase 4a:

10 twee-onder-éénkapwoningen
12 rijwoningen

Prognose start bouw eind 1e kwartaal 2019
Oplevering geprognotiseerd op voorjaar 2020
Straatwerk, verlichting en beplanting (afhankelijk van het seizoen) zijn gereed bij oplevering van de woningen. Veilige en zorgeloze woonomgeving.

De verkoop is gestart!

Interesse? Schrijf nu in op de woning van je voorkeur.

Online inschrijven