Verkoop
is gestart!

Nog enkele
appartementen
beschikbaar

Interesse?

Schrijf nu in op het appartement van je voorkeur.

Heb je interesse in een appartement dat nog beschikbaar is dan neemt de makelaar zo spoedig mogelijk contact met je op.

Bij een appartement dat onder optie is wordt je op de reservelijst geplaatst. Wordt het appartement niet verkocht dan wordt contact met je opgenomen.

De in dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de administratie van de bij de verkoop van het project betrokken partijen.

Voor nadere info verzoeken wij je onze privacyverklaring te lezen. De ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Inschrijver en (eventuele) partner verklaren maximaal één (gezamenlijke) inschrijving in te vullen. Bij inschrijving middels meerdere inschrijfformulieren wordt/worden de inschrijvers(s) uitgesloten in het vervolgproces.